Bizantium

De Reprobel aangifte anno 2024: izili by reprobel

Inhoudstafel

Heb je recent deze brief in de bus gekregen?

Na de oprichting ontvangt elke ondernemer een brief van Reprobel met een verzoek tot betaling van een jaarlijkse bijdrage. Maar wat is Reprobel eigenlijk, en belangrijker nog, ben je verplicht om dit te betalen?

Wat is Reprobel? Waarom moet ik dit betalen?

Gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken

Een onderneming moet aan heel wat verplichtingen voldoen, waaronder de auteursrechten. Zonder er veel bij stil te staan, maakt ook jouw onderneming waarschijnlijk geregeld gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.

Denk bijvoorbeeld aan een interessant artikel dat je met een collega deelt, of een wettekst die je afdrukt om tijdens je werk voor je te leggen. Auteurs en uitgevers van die werken lopen door die verdere verspreiding van hun beschermde werken inkomsten mis.

Een onderneming heeft vaak geen zicht op hoe haar werknemers auteursrechtelijk beschermde werken gebruiken of verdelen. Het is vaak ook moeilijk om te achterhalen wie de originele auteur van een werk is, en welke eventuele licentie voorwaarden er aan het werk verbonden zijn.

Daarom werd Reprobel in het leven geroepen: een Belgische beheersvennootschap die de vergoedingen voor auteurs van literaire en visuele kunsten ter compensatie van de fotokopieën die gemaakt worden van hun gepubliceerde werken op papier en voor het openbaar leenrecht int en verdeelt.

Gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken

Elk jaar ontvang je in het eerste kwartaal een verzoek van Reprobel, per e-mail of per post, om aangifte te doen, met een deadline voor de aangifte (30 april). In deze communicatie vind je je persoonlijke inloggegevens voor het aangifteportaal.

Met die inloggegevens kan je vervolgens via het online portaal je aangifte indienen. Je controleert eerst je gegevens, en kiest vervolgens de aangifte-optie die het meest overeenkomt met jouw reële gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.

Jouw Reprobel vergoeding wordt nadien integraal verdeeld onder de rechthebbenden. Zo krijgen auteurs en uitgevers een eerlijke vergoeding voor het gebruik van hun werken.

De moderne Reprobel aangifte: izili by reprobel

Het Reprobel model werd initieel in het leven geroepen in het kader van papieren kopieën van werken. Een onderneming kan ervoor kiezen om een vaste pagina vergoeding per kopie van €0,0554 te betalen, of een vaste jaarvergoeding per bediende in VTE: €8, €12 of €20.

Die licentie, die enkel de auteursrechten van papieren kopieën dekt, is ondertussen verouderd: het aantal kopieën dat we vandaag afdrukken is enorm gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden. Een digitale reproductie van een beschermd werk komt nu veel vaker voor.

Dankzij izili by reprobel (lees: ‘easy licentie’) kan je nu een gecombineerde licentie kiezen, die zowel voor papieren kopieën als digitale werken geldt. Afhankelijk van je sector en het aantal relevante werknemers in dienst ben je een jaarlijkse vergoeding verschuldigd van €40 tot €98.

Welke ondernemingen moeten zich bij Reprobel registreren

In principe is elke onderneming verplicht om een Reprobel aangifte in te dienen. Toch worden ondernemingen die zich in de laagste tariefcategorie bevinden (zoals retail en horeca), met minder dan 5 personeelsleden, niet aangeschreven.

Reprobel zorgt zelf voor de initiële communicatie met je inloggegevens. Als je deze niet ontvangt, moet je je in principe niet registreren.

Wanneer moet je de aangifte indienen?

Je ontvangt in het eerste kwartaal van het kalenderjaar de eerste communicatie van Reprobel. De deadline voor het indienen van de aangifte is 30 april.

Hoe een vergoeding betalen aan Reprobel

Tijdens het aangifte-proces in het online portaal kan je gemakkelijk digitaal je licentie betalen. Kies je voor de gecombineerde licentie? Dan betaal je steeds een vergoeding per relevante werknemer. Het bedrag van de vergoeding hangt af van de sector waarin je opereert en hoeveel relevante werknemers je in dienst hebt.

Jouw onderneming, digitaal opgericht.

Één contactpunt voor de oprichting

Vermijd heen-en-weer gesprekken met meerdere partijen. Wij regelen alles op de achtergrond.

Handige simulatietools

Benieuwd naar wat de ideale ondernemingsvorm is voor jouw zelfstandige activiteit? Doe de simulatie!

Inhoudstafel

nl_BENL